Welcome to SingleMum Shopping Center

Shop Pray Love

Live Laugh Love ❤️

SingleMum 🍎

Eat Pray 💕 Love🍏

A woman who took back power in the most dramatic way Possible Storyteller Biết Đủ & Biết ơn

Becoming a single parent can be a very overwhelming and stressful time in your life as you face having to raise your children on your own without the support from your partner. Most of us don't plan to bring up children on our own but unfortunately circumstances can change in family life and the inevitable can happen.

 

Trở thành cha mẹ đơn thân có thể là khoảng thời gian vô cùng áp lực và căng thẳng trong cuộc sống của bạn khi bạn phải đối mặt với việc phải tự mình nuôi dạy con cái mà không có sự hỗ trợ từ người bạn đời. Hầu hết chúng ta không có kế hoạch tự mình nuôi dạy con cái nhưng thật không may, hoàn cảnh có thể thay đổi trong cuộc sống gia đình và điều không thể tránh khỏi có thể xảy ra.

 

 

I ❤️ Travel

Sự yếu hèn của người đàn Ông đã làm nên sức mạnh cho người phụ nữ👌👌👌
Cay Đắng Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn, 
Ân Tình Bạc Bẽo Dạy Ta Khôn.
Đàn ông đi biển có đôi
Đàn bà đi biển mồ côi một mình🧜🏝️🏖️🌅🪂🚤🛥️🛳️🚢⛵⛴️🛶🌅🏖️🏝️🌬️🫧💧🚤🏊💙

I❤️Happy

Learn more about what we do

How to Enjoy Being a Single Mom
1 Get to know yourself more.
2 Practice self-care.
3 Make time to do what you love.
4 Get out of the house often.
5 Hang out with your friends.
6 Have fun with your kids.
7 Show love to your children to strengthen your bond.
8 Surround yourself with your loved ones.

9 Make parenting decisions on your own.

 

Healthy is the most important 

Take care of yourself & Your loved ones

The weakness of a man makes a woman strong 👌👌👌
Bitter Life Raises Me,
Graceful Love Teaches Me Wisdom.
Men go to the beach with a couple
Orphaned women go to the beach alone🧜🏝️🏖️🌅  🚤🛥️🛳️🚢⛵⛴️🛶🌅🏖️🏝️🌬️ 💧🚤🏊

-Thanh Thanh Lin Lucy-